הרשמה לאתר פזומט

פרטי לקוח

הרשאה עבור

תאריך לידה

בחירת הרשאות לאתר

סוג הרשאהשם הרשאהפעולות ונתונים כלולים בהרשאה
בחר בהרשאה מלאה - עדכון פרטים והגדרות עדכון פרטי לקוח, הוספה, עדכון פרטים ומחיקת אנשי קשר, עדכון הרשאות אנשי קשר | "פעולות" + "צפייה" כל ההרשאות הכלולות ב"פעולות" וב"צפייה"
עדכון פרטים והגדרותעדכון פרטי לקוח, הוספה, עדכון פרטים ומחיקת אנשי קשר, עדכון הרשאות אנשי קשר
"פעולות" + "צפייה"כל ההרשאות הכלולות ב"פעולות" וב"צפייה"
בחר בהרשאת פעולות - עדכון רכבים וכרטיסים עדכון פרטים ברכבים וכרטיסים, כולל קביעת תקרות ומכסות לרכישות דלקים, רחיצה וכיו"ב. | ביצוע חסימות ביצוע חסימות | שחרור וביטול חסימות שחרור וביטול חסימות רכבים וכרטיסים | "צפייה" כל ההרשאות הכלולות ב"צפייה"
עדכון רכבים וכרטיסיםעדכון פרטים ברכבים וכרטיסים, כולל קביעת תקרות ומכסות לרכישות דלקים, רחיצה וכיו"ב.
ביצוע חסימותחסימת רכבים וכרטיסים
שחרור וביטול חסימותשחרור וביטול חסימות רכבים וכרטיסים
"צפייה"כל ההרשאות הכלולות ב"צפייה"
בחר בהרשאת צפייה - צפייה ברכבים וכרטיסים, צפייה בנתונים ופרטים של רכבים וכרטיסי תדלוק שהונפקו ללקוח | דו"חות ושאילתות דו"חות שונים לגבי רכישת מוצרים ושירותים ע"י הלקוח | צפייה באנשי קשר צפייה בפרטי אנשי הקשר של הלקוח פז ובאתר
צפייה ברכבים וכרטיסיםצפייה בנתונים ופרטים של רכבים וכרטיסי תדלוק שהונפקו ללקוח
דו"חות ושאילתותדו"חות שונים לגבי רכישת מוצרים ושירותים ע"י הלקוח
צפייה באנשי קשרצפייה בפרטי אנשי הקשר של הלקוח פז ובאתר
הרשאת "הדו"חות החודשיים" תהווה תחליף למשלוח הדו"חות החודשיים וחשבונית המס בדואר אלקטרוני או בדואר רגיל
בחר בהרשאת הדו"חות החודשיים - צפייה והורדה של הדו"חות החודשיים הסופיים והרשמיים שמנפיקה פז ללקוח כמסמך ממוחשב מוכר לצרכי מס
הדו"חות החודשיים**צפייה והורדה של הדו"חות החודשיים הסופיים והרשמיים שמנפיקה פז ללקוח כמסמך ממוחשב מוכר לצרכי מס
בחר בהרשאת הזמנות - הזמנת כרטיסים ואמצעי רכישה
הזמנותהזמנת כרטיסים ואמצעי רכישה
שים לב!

נא להסיר "✔" להרשאה לא רצויה

נא לחתום במקומות המסומנים ב- '' ולהעביר לפקס 09-8635163

או לסרוק ולשלוח לדוא"ל: sherut@pazomat.co.il

פנו אלינו

ימי ושעות הפעילות

א' - ד'
8:00 - 17:00
חמישי
8:00 - 16:00
שישי וערבי חג
סגור
ניתן לבצע פעולות חסימה/שחרור/עדכון רכבים באתר פזומט בכניסה לאזור האישי

נתב שיחות ראשי

טל': 09-8631188
פקס: 09-8635163

Cashפז

טל': 09-8640894
פקס: 09-8632453

מוקד תלונה נהיגה

טל': 09-8631188

מוקד פזומט FIX

טל': 09-8640891