נתוני המניה

שער

32,650

שינוי באחוזים

0.09%-

שינוי

3030.00

*נכון ל 20/06/24, 14:24

פרטי התקשרות

אסיפות כלליות

2024


calendar icon

פברואר 2024

אסיפה כללית שנתית

דו"ח זימון וכתב הצבעה


calendar icon

יולי 2024

אסיפה כללית מיוחדת

דו"ח זימון וכתב הצבעה

calendar icon

פברואר 2024

אסיפה כללית שנתית

דו"ח זימון וכתב הצבעה

calendar icon

יולי 2024

אסיפה כללית מיוחדת

דו"ח זימון וכתב הצבעה

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

כללי