image
image
image
image

פז שירותי תעופה

פז שירותי תעופה היא חלוצת ענף תדלוק המטוסים בישראל, וממשיכה להוביל אותו גם היום.

החברה מחזיקה בחוות מיכלים בנמל התעופה בן-גוריון. בחווה מאוחסנים דלקים ומופעלים שירותי תדלוק מטוסים המשמשים מטוסים אזרחיים וגם את חיל האוויר הישראלי.

 

בנוסף,מספקת בשדות התעופה הפנים-ארציים ואף במנחתים ברחבי ישראל. החברה כאן כדי להעניק למאות אלפי טיסות יוצאות, את מה שהן צריכות: דלק איכותי ושירות מיטבי

 

פז שירותי תעופה, כמו כל החברות האחרות בקבוצת פז, מחויבת לשמירה על בטיחות, איכות המוצר והשירות המיטבי לכלל לקוחותיה.

 

image
image

פז שירותי תעופה

פז שירותי תעופה היא חלוצת ענף תדלוק המטוסים בישראל, וממשיכה להוביל אותו גם היום.

החברה מחזיקה בחוות מיכלים בנמל התעופה בן-גוריון. בחווה מאוחסנים דלקים ומופעלים שירותי תדלוק מטוסים המשמשים מטוסים אזרחיים וגם את חיל האוויר הישראלי.

 

בנוסף,מספקת בשדות התעופה הפנים-ארציים ואף במנחתים ברחבי ישראל. החברה כאן כדי להעניק למאות אלפי טיסות יוצאות, את מה שהן צריכות: דלק איכותי ושירות מיטבי

 

פז שירותי תעופה, כמו כל החברות האחרות בקבוצת פז, מחויבת לשמירה על בטיחות, איכות המוצר והשירות המיטבי לכלל לקוחותיה.

 

image
image