מעורבות חברתית

קבוצת פז מחויבת לאחריות חברתית וסביבתית, המבטאת את פעילות הארגון להשאת רווחים בדרך אחראית.

פז פועלת הן מתוך דאגה לקהילה הרחבה שבתוכה היא פועלת, והן מתוך אחריות סביבתית המבקשת לצמצם את נזקי הסביבה.

פעילות זו מבטאת תפיסה ניהולית מתקדמת, הגורסת כי על גוף עסקי הפועל בקהילה לתרום לקידום הקהילה, לשמירה על האינטרסים שלה ולשיפור תנאי חייהם של חבריה. 

פז רואה בפעילות מסחרית המשולבת באחריות סביבתית ערך חברתי ויעד אסטרטגי, ומנהלת אותו כחלק בלתי נפרד מעסקיה.

 

גן שעשועים

אסטרטגיית ההשקעה החברתית

  • פז מייחסת חשיבות רבה למעורבות בקהילה וממקדת את פעילותה בשני תחומים מרכזיים, חינוך למדעים וספורט, מתוך אמונה שנושאים אלה תורמים לצמצום פערים חברתיים.
  • פז שמה לה למטרה להיות חברה המובילה בעשייה למען הקהילה, מתוך שיתוף העובדים בתהליך ויצירת גאוות יחידה.

 

שיפור רווחת הקהילה

בשנים האחרונות נידבה רשת חנויות הנוחות Yellow את הפלטפורמה שלה ואת הפריסה הרחבה שלה לטובת מבצעי התרמה שונים...

לחץ כאן לקריאה נוספת

 

פארקי כושר

בפז מאמינים, כי חברה בריאה וקהילה בריאה מתחילות בשמירה על איכות חיים והקפדה על כושר, תזונה והרגלי חיים נכונים...

לחץ כאן לקריאה נוספת

 

תרומה מתמשכת לחיילי צה"ל

התרומה לחיילי צה"ל אינה רק חובה לאומית, היא אף סיבה לגאווה ולחיזוק הקשר בין עובדי קבוצת פז למקום ולחברה...

לחץ כאן לקריאה נוספת

 

חינוך למדעים וכימיה

פז מייחסת חשיבות רבה למעורבות בקהילה וממקדת את פעילותה בשני תחומים מרכזיים, חינוך למדעים וספורט...

לחץ כאן לקריאה נוספת