הקוד האתי

כחברה מובילה בתחומה, המחויבת לאחריות חברתית וסביבתית בכל אחד מתחומי פעילותה, ניסחנו בקבוצת פז את הקוד האתי.

הקוד האתי מבטא אמות מידה וכללי התנהגות המשקפים את החזון והערכים שעליהם מושתתת פז ובונה את הבסיס לניהול כל עסקינו, מתוך שמירה על עקרונות החוק, המוסר והאתיקה העסקית.

 

הקדשנו מחשבה רבה בניסוח כל אחד ואחד מעקרונות הקוד האתי, ואנו רואים בשמירה עליו תנאי הכרחי לקיומנו ולשגשוגנו. הקוד האתי מביע דפוסי פעולה ברורים ומשמש את כל אחד ואחת מעובדי הקבוצה בעשייה היומיומית.

 

הקוד האתי כולל עקרונות שבין אדם לחברו, בין אדם לארגון ובין האדם לחוק ולאמות המוסר המקובלות בחברה מודרנית ומתוקנת. אנחנו בפז מאמינים כי ניסוח הקוד האתי והפצתו בין עובדי הארגון ושותפיו יתרמו ליצירת אנרגיה של יצירה, אחווה ומצוינות - כיאה לחברת האנרגיה המובילה בישראל.

 

לקריאת הקוד האתי של קבוצת פז לחץ על הקובץ המצורף

תמונה להמחשה