חברי דירקטוריון

יצחק עזר

יצחק עזר

יו"ר דירקטוריון

גבריאל רוטר

גבריאל רוטר

דירקטור

פרופסור אפרים צדקה

פרופ' אפרים צדקה

דירקטור חיצוני

מנחם ברנר

מנחם ברנר

דירקטור

מאירה גיט

מאירה גיט

דירקטורית חיצונית

שאול צמח

שאול צמח

דירקטור חיצוני

אריק שור

אריק שור

דירקטור

רויטל אבירם

רויטל אבירם

דירקטורית

עמיקם שפרן

עמיקם שפרן

 דירקטור חיצוני