חברי דירקטוריון

הראל לוקר

הראל לוקר

יו"ר דירקטוריון
 

אריק שור

אריק שור

דירקטור

 

רויטל אבירם

רויטל אבירם

דירקטורית

עמיקם שפרן

עמיקם שפרן

דירקטור חיצוני

לימור דנש

לימור דנש

דירקטורית חיצונית

אלונה שפר קארו

אלונה שפר קארו

דירקטורית חיצונית

לורי הנובר

לורי הנובר

דירקטורית

 

מיכל מרום בריקמן

מיכל מרום בריקמן

דירקטורית

זוהר לוי

זוהר לוי

דירקטור