חברי דירקטוריון

הראל לוקר

הראל לוקר

יו"ר דירקטוריון

 

מנחם ברנר

מנחם ברנר

דירקטור

מאירה גיט

מאירה גיט

דירקטורית חיצונית

אריק שור

אריק שור

דירקטור

רויטל אבירם

רויטל אבירם

דירקטורית

עמיקם שפרן

עמיקם שפרן

 דירקטור חיצוני

עודד גילת

עודד גילת

דירקטור חיצוני

אריק שטיינברג

אריק שטיינברג

דירקטור