חברי דירקטוריון

יצחק עזר

יו"ר דירקטוריון

גבריאל רוטר

דירקטור

פרופ' אפרים צדקה

דירקטור חיצוני

מנחם ברנר

דירקטור

מאירה גיט

דירקטורית חיצונית

שאול צמח

דירקטור חיצוני

אריק שור

דירקטור

רויטל אבירם

דירקטורית