כלים למשקיע

תמונה להמחשה

הכירו את קבוצת פז

מצגת רקע על הקבוצה ומגזרי הפעילות שלה

דוחות כספיים

על מנת לעיין בדוחות כספיים משנים קודמות, ניתן להיכנס לאתר הבורסה לני"ע

תמצית נתונים

מאוחד מתואם (מקור: דוח דירקטוירון)
במיליוני ₪ 201920182017
מכירות נטו 12,696 14,119 11,268
רווח גולמי 1,597 1,784 1,818
רווח תפעולי 454 657 679
רווח נקי 244 427 497
פירוט מגזרי מתואם (מקור: דוח דירקטוריון)
במיליוני ₪ 201920182017
פז- קו"מ 316 305 319
פז- נדל"ן 105 107 96
פז- תעשיות 206 194 206
פז- זיקוק -74 130 157
לא מוקצה -99 -79 -99
סה"כ רווח תפעולי 454 657 679
סה"כ EBITDA 1,036 1,029 1,033

חלוקת דיבידנד בפועל ורכישה עצמית

במיליוני ש"ח

תמונת דיבידנדים

תחזית פירעונות אג"ח פז

במיליארדי ש"ח

תמונת דיבידנדים

IEA/KBC NW Europe Indicator Refining Margin ($/bl)

Last update: 12/11/2020

תמונת דיבידנדים

דירוג מעלות S&P

תאריךדירוגתחזית דירוג עמודה
05/04/2020ilAA-\stableאישרור דירוג קייםלצפייה
31/03/2019ilAA-\stableאישרור דירוג קייםלצפייה
28/03/2018ilAA-\stableאישרור דירוג קייםלצפייה
02/04/2017ilAA-\stableאישרור דירוג קייםלצפייה
04/04/2016ilAA-\stable אישור דירוג פז חברת נפט בע"מ - דו"ח מלאלצפייה
01/04/2015ilAA-מעלות מעלה דירוג מ + ilA ל - ilAA , תחזית דירוג יציבהלצפייה
10/06/2014ilA+מתן דירוג להנפקת אגרות חוב בהיקף של עד 900 מיליון ₪ ע.נ. לצפייה
26/05/2014ilA+מתן דירוג להנפקת אגרות חוב בהיקף של עד 600 מיליון ₪ ע.נ. לצפייה
13/04/2014ilA+אישרור דירוג ilA+ ועדכון תחזית הדירוג ליציבהלצפייה
28/07/2013ilA+אישרור דירוג A+ ושינוי תחזית הדירוג לשליליתלצפייה
28/11/2012ilA+אישרור דירוג A+ להנפקת אג"ח עד 670 מ' ₪לצפייה
25/11/2012ilA+אישרור דירוג A+ ללצורך הרחבת סדרה ג' עד 600 מ' ₪לצפייה
16/08/2012ilA+מעלות מאשררת דירוג (A+), תחזית הדירוג יציבה-הודעת החברהלצפייה
14/12/2011ilA+מעלות מורידה דירוג מ- AA לA+, תחזית הדירוג יציבהלצפייה
02/08/2011ilAA-מעלות מכניסה דירוג החברה ל- CreditWatchלצפייה
30/05/2011ilAA-מעלות מאשררת דירוג (AA-), תחזית הדירוג יציבה-הודעת החברהלצפייה
30/03/2011ilAA-דירוג מעלות AA-, יציב להרחבת אג"ח סד' ג' בהיקף של עד 600 מ' ע.נלצפייה
30/03/2011ilAA-החלטה עקרונית להרחבת סד' ג' ע"פ ת. תדף מ-14.5.09, דירוג מעלות AA-לצפייה
02/03/2011ilAA-מעלות: מרווח השיווק של החברות בבחינה, אין השפעה מיידית על הדירוגלצפייה
25/04/2010ilAA-הוחלט להנפיק אג"ח ג' לציבור ע"י הרחבת סדרה, דירוג מעלות AA-/STABLEלצפייה
28/03/2010ilAA-מעלות הורידה דירוג אג"ח החברה ל- (AA-) תחזית יציבהלצפייה
05/05/2009ilAA-מעלות מאשררת דירוג AA להנפקה לציבור של אג"ח ג' בהיקף 400 מ' ₪, תחזית יציבהלצפייה
20/12/2007ilAA-מעלות מעלה דירוג האג"ח מ (AA-/STABLE) ל (AA/STABLE)לצפייה
25/01/2007ilAA-מעלות-דירוג ראשוני להנפקה חדשה AA-/STABLE לאג"ח סד' ב' בהיקף של עד 1 מ' ₪ למוסדייםלצפייה
26/10/2006ilAA-דירוג מעלות AA- לאג"ח שהונפק בהנפקה פרטית למשקיעים מוסדייםלצפייה

קשרי משקיעים

עמרי ארנס

מנהל קשרי משקיעים

דוא"ל:

טל': 09-8631197

הירשמו לניוזלטר