כלים למשקיע

תמונה להמחשה

הכירו את קבוצת פז

מצגת רקע על הקבוצה ושלושת מגזרי הפעילות שלה

דוחות כספיים

על מנת לעיין בדוחות כספיים משנים קודמות, ניתן להיכנס לאתר הבורסה לני"ע

רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4
דו"חות כספיים pdf icon PDF 2018 רבעון 1 דו"חות כספיים
מצגת משקיעים pdf icon PDF 2018 רבעון 1 מצגת משקיעים
הודעות לעיתונות pdf icon PDF 2018 רבעון 1 הודעות לעיתונות
שיחות ועידה

תמצית נתונים

מאוחד מדווח (מקור: דוח כספי)
במיליוני ₪ 2017201620152014
מכירות נטו 11,285 10,885 12,860 18,513
רווח גולמי 1,805 1,783 2,129 1,799
רווח תפעולי 666 756 991 680
רווח נקי 572 545 716 172
מאוחד מתואם (מקור: דוח דירקטוריון)
במיליוני ₪ 2017201620152014
מכירות נטו 11,285 10,885 12,860 18,513
רווח גולמי 1,818 1,876 2,117 1,750
רווח תפעולי 679 849 979 631
רווח נקי 497 601 623 376
פירוט מגזרי מתואם (מקור: דוח דירקטוריון)
במיליוני ₪ 2017201620152014
פז- קו"מ 415 420 389 397
פז- תעשיות 206 269 218 178
פז- זיקוק 144 100 491 212
לא מוקצה -99 -33 -107 -107
סה"כ רווח תפעולי 666 756 991 680
סה"כ EBITDA 1,020 1,141 1,387 1,083
פירוט מגזרי מתואם (מקור: דוח דירקטוריון)
במיליוני ₪ 2017201620152014
פז- קו"מ 415 420 389 397
פז- תעשיות 206 269 218 178
פז- זיקוק 157 193 479 163
לא מוקצה -99 -33 -107 -107
סה"כ רווח תפעולי 679 849 979 631
סה"כ EBITDA 1,033 1,234 1,375 1,034

דיבידנד

הנתונים בשקף מתייחסים לשנה בגינה חולק הדיבידנד ולא לפי מועד ההכרזה או התשלום

תמונת דיבידנדים

מבנה הבעלות

תאריך עדכון אחרון: 15.3.18

תמונת דיבידנדים

מבנה החוב של פז

תחזית פירעונות אג”ח פז במיליארדי ש”ח

תמונת דיבידנדים

דירוג מעלות S&P

תאריךדירוגתחזית דירוג עמודה
28.03.2018 ilAA-\stable אישרור דירוג קיים לצפייה
2.4.2017 ilAA-\stable אישרור דירוג קיים לצפייה
4.4.2016 ilAA-\stable אישור דירוג פז חברת נפט בע"מ - דו"ח מלא לצפייה
1.4.2015 ilAA- מעלות מעלה דירוג מ + ilA ל - ilAA , תחזית דירוג יציבה לצפייה
10.6.2014 ilA+ מתן דירוג להנפקת אגרות חוב בהיקף של עד 900 מיליון ₪ ע.נ. לצפייה
26.5.2014 ilA+ מתן דירוג להנפקת אגרות חוב בהיקף של עד 600 מיליון ₪ ע.נ. לצפייה
13.4.2014 ilA+ אישרור דירוג ilA+ ועדכון תחזית הדירוג ליציבה לצפייה
28.7.2013 ilA+ אישרור דירוג A+ ושינוי תחזית הדירוג לשלילית לצפייה
28.11.2012 ilA+ אישרור דירוג A+ להנפקת אג"ח עד 670 מ' ₪ לצפייה
25.11.2012 ilA+ אישרור דירוג A+ ללצורך הרחבת סדרה ג' עד 600 מ' ₪ לצפייה
16.8.2012 ilA+ מעלות מאשררת דירוג (A+), תחזית הדירוג יציבה-הודעת החברה לצפייה
14.12.2011 ilA+ מעלות מורידה דירוג מ- AA לA+, תחזית הדירוג יציבה לצפייה
2.8.2011 ilAA- מעלות מכניסה דירוג החברה ל- CreditWatch לצפייה
30.5.2011 ilAA- מעלות מאשררת דירוג (AA-), תחזית הדירוג יציבה-הודעת החברה לצפייה
30.3.2011 ilAA- דירוג מעלות AA-, יציב להרחבת אג"ח סד' ג' בהיקף של עד 600 מ' ע.נ לצפייה
30.3.2011 ilAA- החלטה עקרונית להרחבת סד' ג' ע"פ ת. תדף מ-14.5.09, דירוג מעלות AA- לצפייה
2.3.2011 ilAA- מעלות: מרווח השיווק של החברות בבחינה, אין השפעה מיידית על הדירוג לצפייה
25.4.2010 ilAA- הוחלט להנפיק אג"ח ג' לציבור ע"י הרחבת סדרה, דירוג מעלות AA-/STABLE לצפייה
28.3.2010 ilAA- מעלות הורידה דירוג אג"ח החברה ל- (AA-) תחזית יציבה לצפייה
5.5.2009 ilAA- מעלות מאשררת דירוג AA להנפקה לציבור של אג"ח ג' בהיקף 400 מ' ₪, תחזית יציבה לצפייה
20.12.2007 ilAA- מעלות מעלה דירוג האג"ח מ (AA-/STABLE) ל (AA/STABLE) לצפייה
25.1.2007 ilAA- מעלות-דירוג ראשוני להנפקה חדשה AA-/STABLE לאג"ח סד' ב' בהיקף של עד 1 מ' ₪ למוסדיים לצפייה
26.10.2006 ilAA- דירוג מעלות AA- לאג"ח שהונפק בהנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים לצפייה

קשרי משקיעים

עמרי ארנס

מנהל קשרי משקיעים

דוא"ל:

טל': 09-8631197

הירשמו לניוזלטר