כלים למשקיע

תמונה להמחשה

הכירו את קבוצת פז

מצגת רקע על הקבוצה ומגזרי הפעילות שלה

תמצית נתונים

מאוחד מתואם (מקור: דוח דירקטוירון)
במיליוני ₪ 201920182017
מכירות נטו 12,696 14,119 11,268
רווח גולמי 1,597 1,784 1,818
רווח תפעולי 454 657 679
רווח נקי 244 427 497
פירוט מגזרי מתואם (מקור: דוח דירקטוריון)
במיליוני ₪ 201920182017
פז- קו"מ 316 305 319
פז- נדל"ן 105 107 96
פז- תעשיות 206 194 206
פז- זיקוק -74 130 157
לא מוקצה -99 -79 -99
סה"כ רווח תפעולי 454 657 679
סה"כ EBITDA 1,036 1,029 1,033

חלוקת דיבידנד בפועל ורכישה עצמית

במיליוני ש"ח

תמונת דיבידנדים

תחזית פירעונות אג"ח פז

במיליארדי ש"ח

תמונת דיבידנדים

IEA/KBC NW Europe Indicator Refining Margin ($/bl)

Last update: 11/2/2021

תמונת דיבידנדים

דירוג מעלות S&P

תאריךדירוגתחזית דירוג עמודה
05/04/2020ilAA-\stableאישרור דירוג קייםלצפייה
31/03/2019ilAA-\stableאישרור דירוג קייםלצפייה
28/03/2018ilAA-\stableאישרור דירוג קייםלצפייה
02/04/2017ilAA-\stableאישרור דירוג קייםלצפייה
04/04/2016ilAA-\stable אישור דירוג פז חברת נפט בע"מ - דו"ח מלאלצפייה
01/04/2015ilAA-מעלות מעלה דירוג מ + ilA ל - ilAA , תחזית דירוג יציבהלצפייה
10/06/2014ilA+מתן דירוג להנפקת אגרות חוב בהיקף של עד 900 מיליון ₪ ע.נ. לצפייה
26/05/2014ilA+מתן דירוג להנפקת אגרות חוב בהיקף של עד 600 מיליון ₪ ע.נ. לצפייה
13/04/2014ilA+אישרור דירוג ilA+ ועדכון תחזית הדירוג ליציבהלצפייה
28/07/2013ilA+אישרור דירוג A+ ושינוי תחזית הדירוג לשליליתלצפייה
28/11/2012ilA+אישרור דירוג A+ להנפקת אג"ח עד 670 מ' ₪לצפייה
25/11/2012ilA+אישרור דירוג A+ ללצורך הרחבת סדרה ג' עד 600 מ' ₪לצפייה
16/08/2012ilA+מעלות מאשררת דירוג (A+), תחזית הדירוג יציבה-הודעת החברהלצפייה
14/12/2011ilA+מעלות מורידה דירוג מ- AA לA+, תחזית הדירוג יציבהלצפייה
02/08/2011ilAA-מעלות מכניסה דירוג החברה ל- CreditWatchלצפייה
30/05/2011ilAA-מעלות מאשררת דירוג (AA-), תחזית הדירוג יציבה-הודעת החברהלצפייה
30/03/2011ilAA-דירוג מעלות AA-, יציב להרחבת אג"ח סד' ג' בהיקף של עד 600 מ' ע.נלצפייה
30/03/2011ilAA-החלטה עקרונית להרחבת סד' ג' ע"פ ת. תדף מ-14.5.09, דירוג מעלות AA-לצפייה
02/03/2011ilAA-מעלות: מרווח השיווק של החברות בבחינה, אין השפעה מיידית על הדירוגלצפייה
25/04/2010ilAA-הוחלט להנפיק אג"ח ג' לציבור ע"י הרחבת סדרה, דירוג מעלות AA-/STABLEלצפייה
28/03/2010ilAA-מעלות הורידה דירוג אג"ח החברה ל- (AA-) תחזית יציבהלצפייה
05/05/2009ilAA-מעלות מאשררת דירוג AA להנפקה לציבור של אג"ח ג' בהיקף 400 מ' ₪, תחזית יציבהלצפייה
20/12/2007ilAA-מעלות מעלה דירוג האג"ח מ (AA-/STABLE) ל (AA/STABLE)לצפייה
25/01/2007ilAA-מעלות-דירוג ראשוני להנפקה חדשה AA-/STABLE לאג"ח סד' ב' בהיקף של עד 1 מ' ₪ למוסדייםלצפייה
26/10/2006ilAA-דירוג מעלות AA- לאג"ח שהונפק בהנפקה פרטית למשקיעים מוסדייםלצפייה

קשרי משקיעים

עמרי ארנס

מנהל קשרי משקיעים

דוא"ל:

טל': 09-8631197

הירשמו לניוזלטר