נתוני מניה

לצפייה בנתוני מניית פז חברת נפט, הנסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב לחצו כאן