אסיפות כלליות

אסיפה מיוחדת 4.11.20

כתב הצבעה ודוח זימון אסיפה מיוחדת

אסיפה כללית שנתית 31.8.2020

דו"ח זימון אסיפה, כתבי הצבעה

אסיפה מיוחדת 1.4.2020

דו"ח זימון אסיפה, כתבי הצבעה

אסיפות בפרואר 2019

דו"ח זימון אסיפה, כתבי הצבעה

אסיפה כללית מיוחדת 2019

דוח זימון אסיפה, כתב הצבעה

אסיפות 2018

דוח זימון אסיפה, כתב צבעה, מודעה

אסיפה מיוחדת 3.12.2018

דוח זימון אסיפה, כתב הצבעה

2017

דוחות, מודעות וכתבי הצבעה

2016

דוחות, מודעות וכתבי הצבעה

2015

דוחות, מודעות וכתבי הצבעה

כללי

דוחות, מודעות וכתבי הצבעה

קשרי משקיעים

עמרי ארנס

מנהל קשרי משקיעים

דוא"ל:

טל': 09-8631197

הירשמו לניוזלטר