אסיפות כלליות

אסיפה מיוחדת 28.4.2021

כתב הצבעה ודוח זימון

אסיפה מיוחדת 16.2.2021

כתב הצבעה ודוח זימון אסיפה מיוחדת

אסיפה מיוחדת 4.11.20

כתב הצבעה ודוח זימון אסיפה מיוחדת

אסיפה כללית שנתית 31.8.2020

דו"ח זימון אסיפה, כתבי הצבעה

אסיפה מיוחדת 1.4.2020

דו"ח זימון אסיפה, כתבי הצבעה

אסיפה מיוחדת 3.12.2018

דוח זימון אסיפה, כתב הצבעה

כללי

דוחות, מודעות וכתבי הצבעה

קשרי משקיעים

דוא"ל:

טל': 09-8631197

הירשמו לניוזלטר