דירוג מעלה

דירוג מעלה הוא דירוג החברות המובילות בניהול אחריות חברתית ותאגידית בישראל. מדד מעלה, הנסחר בבורסה החל משנת 2005, מאפשר למשקיעים הזדמנות להשקיע במניות של חברות לא רק על סמך הביצועים הפיננסיים שלהן, אלא גם על סמך מידת האחריות החברתית שלהן בשישה תחומים מרכזיים של אחריות תאגידית: איכות סביבה, אתיקה בעסקים, זכויות אדם וסביבת עבודה, מעורבות בקהילה, ממשל תאגידי ודיווח חברתי-סביבתי (שקיפות). דירוג מעלה מאפשר גם לחברות המובילות במשק לבחון ולדרג את ביצועיהן-שלהן בתחום האחריות התאגידית ולהיכלל בדירוג ובמדד מעלה בבורסה לניירות ערך. לצד מנהיגות עסקית ויוזמה בתחום הכלכלי, קבוצת פז מחויבת לאחריות חברתית וסביבתית. פז משתתפת בדירוג מאז 2009 ודורגה בשנת 2016 בדירוג "פלטינה", שהוא הדירוג הגבוה ביותר. פז רואה בפעילות מסחרית המשולבת באחריות סביבתית ערך חברתי ויעד אסטרטגי ומנהלת אותו כחלק בלתי נפרד מעסקיה.