פארקי כושר

בפז מאמינים, כי חברה בריאה וקהילה בריאה מתחילות בשמירה על איכות חיים והקפדה על כושר, תזונה והרגלי חיים נכונים.

אנו גורסים כי הישגים בספורט אינם נחלתם של בני שכבות מסוימות בלבד, ובכוחו של הספורט לאחד בין חלקים שונים בציבור ולצמצם פערים חברתיים.

תמונה להמחשה

לפיכך, כחלק מפעילותה הרחבה למען הקהילה ומתוך אמונה בתרומתו המשמעותית של העיסוק בספורט למרקם החברתי במדינה, בחרה קבוצת פז להתמקד בשנים האחרונות  בהנגשת הספורט לציבור הרחב, באמצעות הקמת פארקי-כושר וגינות-כושר בשיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות. החל בשנת 2008 הוקמו עשרות גינות-כושר ברחבי הארץ  לרווחת כלל הציבור. מטרת הפרויקט לקדם בקרב הציבור – גברים ונשים, צעירים ופנסיונרים, ילדים ובני נוער - מודעות לאורח חיים בריא המשלב פעילות ספורטיבית ושמירה על סביבה ירוקה ומטופחת.