תרומה מתמשכת לחיילי צה"ל

התרומה לחיילי צה"ל אינה רק חובה לאומית, היא אף סיבה לגאווה ולחיזוק הקשר בין עובדי קבוצת פז למקום ולחברה שהם פועלים בתוכם. הנתינה לחיילים תורמת בעינינו לחוסנה של המדינה, והשאיפה לספק את צרכיהם של הלוחמים הצעירים כמוה כנר לרגלינו.
 
במשך שלוש השנים האחרונות (2007-2010) מאמצת פז גדוד לוחמים מחיל השריון, במסגרת פרויקט "אמץ לוחם" של האגודה למען החייל. האימוץ כולל תרומות כספיות למימון פעילויות הווי של הגדוד כגון טיולים, ימי ספורט, טקסי חיילים מצטיינים ועוד. בנוסף, החברה נרתמת לסייע לחיילי הגדוד על פי הצורך ודרישות המפקדים. במסגרת זו התקיים, בין השאר, יום עיון למפקדי הגדוד בחדר ההדרכה במשרדי החברה ביקום.
 
בנוסף, לרגל שירותרום 2010 תרמה פז  למטה השירותרום ולחיילי צה"ל.