חינוך למדעים וכימיה

פז מייחסת חשיבות רבה למעורבות בקהילה וממקדת את פעילותה בשני תחומים מרכזיים, חינוך למדעים וספורט, מתוך אמונה שנושאים אלה תורמים לצמצום פערים חברתיים.
 
פז שמה לה למטרה להיות חברה המובילה בעשייה למען הקהילה, מתוך שיתוף העובדים בתהליך ויצירת גאוות יחידה.