חברי דירקטוריון

 • יצחק עזר
  יצחק עזר יו"ר דירקטוריון
 • גבריאל רוטר
  גבריאל רוטר דירקטור
 • פרופ
  פרופ' אפרים צדקה דירקטור חיצוני
 • מנחם ברנר
  מנחם ברנר דירקטור
 • מאירה גיט
  מאירה גיט דירקטורית חיצונית
 • שאול צמח
  שאול צמח דירקטור חיצוני
 • אריק שור
  אריק שור דירקטור
 • רויטל אבירם
  רויטל אבירם דירקטורית
לפרופיל החברה >>