נגישות מתחמי פז

נגישות מתחמי פז   :

    ברשימת התחנות מסומנות תחנות בהן בוצעה הנגשת שירותים שונים.

    במתחמים עם חנות  yellow   מתקיימים הבאים:

    בתחנה:

·         חניית נכים

·         דרך נגישה לשירותי הנכים

·         רמפה / הנמכה לשירותי הנכים  

·         שלטי הכוונה מחניית הנכים לשירותי הנכים

בחנות:

·           דרך נגישה לחנות

·           שירותי נכים

·           דרך נגישה לשירותי הנכים

·           רמפה / הנמכה לחנות

·           רמפה / הנמכה לשירותי הנכים

·           דלת כניסה נגישה לחנות

·           מעברים נגישים בחנות

·           דלפק מכירה בגובה של עד 110 ס"מ

·           לולאת השראה לכבדי שמיעה

·           מדבקה תקנית על דלת החנות האומרת כי בחנות קיימת לולאת השראה

 

במתחמים ללא חנויות  yellow   מתקיימים הבאים:

בתחנה:

·           חניית נכים

·           שירותי נכים

·           דרך נגישה לשירותי הנכים

·           רמפה / הנמכה לשירותי הנכים

·           שלטי הכוונה מחניית הנכים לשירותי הנכים