כלים למשקיע


Last update date: 24.05.2017

מבנה החוב של פז


דירוג

תאריך דירוג

תחזית דירוג

עמודה
2.4.2017 ilAA-\stable אישרור דירוג קיים לצפייה
4.4.2016 ilAA-\stable אישור דירוג פז חברת נפט בע"מ - דו"ח מלא     לצפייה
1.4.2015 ilAA- מעלות  מעלה דירוג מ  + ilA  ל - ilAA , תחזית  דירוג יציבה לצפייה
10.6.2014 ilA+ מתן דירוג להנפקת אגרות חוב בהיקף של עד 900 מיליון ₪ ע.נ. לצפייה
26.5.2014 ilA+ מתן דירוג  להנפקת אגרות חוב בהיקף של עד 600 מיליון ₪ ע.נ. לצפייה
13/04/2014 ilA+ אישרור דירוג ilA+ ועדכון תחזית הדירוג ליציבה לצפייה
28/7/2013 ilA+ אישרור דירוג A+ ושינוי תחזית הדירוג לשלילית  לצפייה
28/11/2012 ilA+

 אישרור דירוג A+ להנפקת אג"ח עד 670 מ' ש"ח

 לצפייה
25/11/2012 ilA+  אישרור דירוג A+ לצורך הרחבת סדרה ג' עד 600 מ' ש"ח  לצפייה
16/08/2012 ilA+ מעלות מאשררת דירוג (+A), תחזית הדירוג יציבה-הודעת החברה  לצפייה
14/12/2011 ilA+ מעלות מורידה דירוג מ- AA ל + A , תחזית הדירוג יציבה  לצפייה
02/08/2011 ilAA- מעלות מכניסה דירוג החברה ל- CreditWatch  לצפייה
30/05/2011 ilAA- מעלות מאשררת דירוג (-AA), תחזית הדירוג יציבה-הודעת החברה  לצפייה
30/03/2011 ilAA- דירוג מעלות -AA,יציב להרחבת אגח סד' ג' בהיקף של עד 600 מ' ע.נ  לצפייה
30/03/2011 ilAA- החלטה עקרונית להרחבת סד ג ע"פ ת. מדף מ-14.5.09,דרוג מעלות -AA  לצפייה
02/03/2011 ilAA- מעלות: מרווח השיווק של החברות בבחינה , אין השפעה מידית על הדרוג  לצפייה
25/04/2010 ilAA-  הוחלט להנפיק אגח ג לציבור ע"י הרחבת סדרה,  דרוג מעלות AA-/STABLE  לצפייה
28/03/2010 ilAA-  מעלות הורידה דרוג אגח החברה ל-(-AA) תחזית יציבה  לצפייה
 05/05/2009 ilAA-  מעלות מאשררת דרוג AA לנפקה לציבור של אגח ג' בהיקף 400 מ'שח, תחזית יציבה  לצפייה
 20/12/2007 ilAA- מעלות מעלה דרוג האגח מ (AA-/STABLE) ל (AA/STABLE)  לצפייה
25/01/2007 ilAA-  מעלות - דירוג  ראשוני להנפקה חדשה  AA-/STABLE לאגח סד' ב בהיקף של עד 1 מ' ש"ח למוסדיים  לצפייה
26/10/2006 ilAA-  דרוג מעלות -AA לאגח שהונפק בהנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים  לצפייה