כלים למשקיע

תמונה להמחשה

הכירו את קבוצת פז

מצגת רקע על הקבוצה ומגזרי הפעילות שלה

דוחות כספיים

על מנת לעיין בדוחות כספיים משנים קודמות, ניתן להיכנס לאתר הבורסה לני"ע

רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4
דו"חות כספיים PDF 2022 רבעון 1 דו"חות כספיים
מצגת משקיעים PDF 2022 רבעון 1 מצגת משקיעים
שיחות ועידה רבעוניות

קובץ מונגש לרבעון הנוכחי יעלה לאתר בתוך מספר ימים, לבירורים ניתן לפנות לטלפון 09-8930656

תמצית נתונים

מאוחד מתואם (מקור: דוח דירקטוירון)
במיליוני ₪ 202120202019
מכירות נטו 11,546 7,939 12,696
רווח גולמי 1,467 1,187 1,597
רווח תפעולי 341 110 475
רווח נקי מיוחס למחזיקי ההון 110 -1 260
פירוט מגזרי מתואם (מקור: דוח דירקטוריון)
במיליוני ₪ 202120202019
פז- קו"מ 309 248 316
פז- נדל"ן 175 97 126
פז- תעשיות 184 216 206
פז- זיקוק -205 -346 -74
לא מוקצה -122 -105 -99
סה"כ רווח תפעולי 341 110 475
סה"כ EBITDA 914 721 1,036

IEA/KBC NW Europe Indicator Refining Margin ($/bl)

עדכון אחרון: 21/06/2022

תמונת דיבידנדים

דירוג מעלות S&P

תאריךדירוגתחזית דירוג עמודה
16/03/2022ilA+\stableאשרור דירוג '+ilA 'לפז חברת נפט בע"מ, התחזית יציבה ; שינוי תחזית הדירוג של פז בית זיקוק אשדוד בע"מ לשלילית ואשרור דירוג המנפיק '+ilA לצפייה
29/11/2021ilA+\stableהורדת דירוג ל- 'ilA+' בשל אי עמידה מתמשכת ביחסי המטרה; התחזית יציבהלצפייה
18/03/2021ilAA-\Negativeאישרור דירוג קיים ושינוי תחזית הדירוג לשליליתלצפייה
05/04/2020ilAA-\stableאישרור דירוג קייםלצפייה
31/03/2019ilAA-\stableאישרור דירוג קייםלצפייה
28/03/2018ilAA-\stableאישרור דירוג קייםלצפייה
02/04/2017ilAA-\stableאישרור דירוג קייםלצפייה
04/04/2016ilAA-\stableאישור דירוג פז חברת נפט בע"מ - דו"ח מלאלצפייה
01/04/2015-ilAAמעלות מעלה דירוג מ + ilA ל - ilAA , תחזית דירוג יציבהלצפייה
10/06/2014+ilAמתן דירוג להנפקת אגרות חוב בהיקף של עד 900 מיליון ₪ ע.נ. לצפייה
19/05/2014+ilAמתן דירוג להנפקת אגרות חוב בהיקף של עד 600 מיליון ₪ ע.נ. לצפייה
13/04/2014+ilAאישרור דירוג ilA+ ועדכון תחזית הדירוג ליציבהלצפייה
28/07/2013+ilAאישרור דירוג A+ ושינוי תחזית הדירוג לשליליתלצפייה

קשרי משקיעים

דוא"ל:

טל': 09-8930656

הירשמו לניוזלטר