אסיפות כלליות

אסיפה כללית יולי 2022

זימון לאסיפה,כתב הצבעה,הצהרות דירקטורים

אסיפה כלליות אפריל 2022

דוח זימון אסיפה, כתב הצבעה

2021

אסיפה כללית שנתית דצמבר

05/10/2021

אסיפה מיוחדת 05/10/2021

אסיפה מיוחדת 28.4.2021

כתב הצבעה ודוח זימון

אסיפה מיוחדת 16.2.2021

כתב הצבעה ודוח זימון אסיפה מיוחדת

אסיפה מיוחדת 4.11.20

כתב הצבעה ודוח זימון אסיפה מיוחדת

אסיפה כללית שנתית 31.8.2020

דו"ח זימון אסיפה, כתבי הצבעה

אסיפה מיוחדת 1.4.2020

דו"ח זימון אסיפה, כתבי הצבעה

אסיפה מיוחדת 3.12.2018

דוח זימון אסיפה, כתב הצבעה

כללי

דוחות, מודעות וכתבי הצבעה

קשרי משקיעים

דוא"ל:

טל': 09-8930656

הירשמו לניוזלטר